Equip

Director
- Joan Camp

Producció i comunicació
- Gemma Moncho
- Elena Rius
- Teresa Ferré

Departament tècnic
- Gerard Pibernat
- Guillem Vilaseca

Disseny
- Guillem Sevilla
- Olga Riart

Xarxes socials
- Esther López

Organitzador

Col·laboradors

Patrocinadors

Mitjans oficials

Agraïments

Membre de