Comunicació i Internet
a Catalunya

18-19-20 oct. 2018

Girona

Entrada gratuïta, places limitades

Actes

Notícies

Consulta totes les entrades

Organitzador

Col·laboradors

Patrocinadors

Mitjans oficials

Agraïments

Membre de